ประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงในระดับจังหวัด

วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย

previous arrow
next arrow
Slider

ผู้บริหาร

Slider
Slider

กิจกรรม สพป.ปราจีนบุรีเขต 1

กิจกรรมล่าสุด   

OBEC Line โรงเรียนใน สพป.ปราจีน เขต 1

Slider

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 (ITA)

◉ โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพป.ปราจีนบุรีเขต 1 ◉ 

 

____________________________________________________________________

ระบบโปรแกรมของสพฐ.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ปจ.1

ประกาศสาธารณะ

กิจกรรมกลุ่มงานใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

กิจกรรมกลุ่มงาน / หน่วย

การเรียนรู้ดิจิทัลพฤกษศาสตร์ ภูมิปัญญาสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ

เพลงมาร์ช สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์