ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ E-SERVICE และระบบห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ E-SERVICE และระบบห้องเรียนคุณภาพ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อพัฒนาระบบ E-SERVICE และระบบห้องเรียนคุณภาพให้มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการข้อมูลและการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์