วันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางดวงเดือน แก้วปุม นายชุมพล ฝูงใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดพิธีกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ดังนี้
1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระภิกษุสามเถร จำนวน 9 รูป เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
2. พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ข้ามไปยังทูลบาร์