การมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานมูลนิธิหยาดน้ำฝนเพื่อเยาวชนปราจีนบุรี ในการมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๑๒ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ข้ามไปยังทูลบาร์