รับมอบหน้ากากอนามัยจาก นายนรเสฎฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  เจ้าหน้าที่ใน สพแปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยจาก นายนรเสฎฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  และนายอลงกต เอี่ยมประไพ ปลัดป้องกันอำเภอเมืองปราจีนบุรี  จำนวน 1,000 ชิ้น  เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งมีโรงเรียนจำนวน 27 แห่งและนักเรียนจำนวน 5,492 คน  เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563 นี้  เป็นการเบื้องต้น แก้ปัญหาการขาดแคลน หรือทดแทนให้กับนักเรียน  ซึ่งจะนำมาเพิ่มเติมจำนวนหน้ากากอนามัยให้อีกหากยังไม่พอต่อจำนวนนักเรียน และฝ่ายปกครองจังหวัดปราจีนบุรี จะนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนครบทุกอำเภอ  ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จะดำเนินการแจกจ่ายถึงมือนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ตามขั้นตอนต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์