ปราจีน 1 เดินเครื่อง Grand Opening Pre O-NET Pre NT

ปราจีน 1 เดินเครื่อง กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Grand Opening Pre O-NET Pre NT “ปีทองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ” วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั่วทั้งเขตพื้นที่

ข้ามไปยังทูลบาร์