ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำภาพยนตร์สั้น และนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ (You Tube)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563  นางนิตยา พรรณภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำภาพยนตร์สั้น และนำเสนอผ่านระบบออนไลน์  (You Tube)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการจัดทำภาพยนตร์สั้น ในขั้นตอนต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อให้กับโรงเรียนเพื่อนำเป็นผลงานในรูปแบบคลิป ภาพเคลื่อนไหว ให้ทันกับยุคการสื่อสารทางระบบออนไลน์  โดยทีมงานมืออาชีพ ICT  สพปงปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 52 คน   ณ  ห้องประชุม  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์