ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเป็นการชี้แจงและรับทราบปัญหาในข้อราชการต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจในการบริหารสถานศึกษา พร้อมมอบเกียรติรางวัลให้กับโรงเรียน โดยมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยากรกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประฃุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์