เปิดโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ” โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครนายกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และ เขต 2 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์