กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

กิจกรรมเคารพธงชาติ และปฏิญาณตน
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาวฤชากร อำไพศรี นางดวงเดือน แก้วปุม นายอาวุธ ทองบุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำบุคลากรการศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นวันแรกที่นายอาวุธ ทองบุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้แนะนำทำความรู้จักกับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตฯ ในการที่จะร่วมปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
ข้ามไปยังทูลบาร์