การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 2 ของ นายอินทร์ตระพล ไสยรส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่งาม ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ในระยะเวลา 1 ปี
ข้ามไปยังทูลบาร์