จัดทำข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายวิสูตร เจริญวงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุม ในการจัดทำข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีแนวคิด ” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นการช่วยคุณครูตรวจสอบนักเรียนในการผ่านตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลังจากเรียนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้จัดทำใน 4 กลุ่มสาระหลัก (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ระหว่างวันที่ 19 -22 มกราคม 2564 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการประชุมครูที่รับผิดชอบเพื่อจัดทำข้อสอบระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์