แจ้งประกาศตำแหน่งว่างของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2564

แจ้งประกาศตำแหน่งว่างของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2564

ข้ามไปยังทูลบาร์