ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายวิสูตรเจริญวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 1/2564  เพื่อเป็นการชี้แจงและรับทราบปัญหาในข้อราชการต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจในการบริหารสถานศึกษา พร้อมมอบเกียรติรางวัลให้กับโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลต่างๆ  โดยมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมมสมานฉันท์  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์