ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) พัฒนาระบบเครือข่าย ( server ) เว็บไซต์ ( Website ) และงานสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา ( Digital Education )

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data)  พัฒนาระบบเครือข่าย ( server ) เว็บไซต์ ( Website )  และงานสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา ( Digital Education ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และรวมถึงโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  โดยนายอาวุธ  ทองบุ  นางดวงเดือน แก้วปุม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นายวีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และนายศรายุทธ  วรเวก ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ (Server) เป็นวิทยากรในการดำเนินงาน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ICT  ครู  ผู้บริหารฯ  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้ง  โดยจะร่วมประชุมใน 3 วาระ วันที่ 12,19 และ 26 มีนาคม 2564  ณ  ห้องประชุมสมานฉันท์  สพป.ปราจีนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์