ประชุมชี้แจงข้อราชการและการประเมิน ITA

วันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2564 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการและการประเมิน ITA ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นการชี้แจงและรับทราบปัญหาในข้อราชการ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมรับการประชุม พร้อมทั่งผู้อำนวยการกลุ่มมอบนโยบายรับทราบข้อราชการต่างๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่การบริหารการจัดการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์