การพัฒนาฯ ก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ในหน่วยที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก ศึกษาดูงาน ฝึกการเรียนรูู้สภาพจริง (Authentic Learning) สถานศึกษาต้นแบบ ศูนย์ฝึกโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

ข้ามไปยังทูลบาร์