ประชุมปฎิบัตการออนไลน์การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฎิบัติการออนไลน์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีนายวีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์ ศึกษานิเทศก์ และ นายสรายุทธ วรเวก ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big data) ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์