ปราจีน 1 ประชุม ปรับความเข้มงวดในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ใน สพป.ปจ.1

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อปรับความเข้มงวดในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย จนจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในเกณฑ์ระดับความเข้มงวดสูงสุด จึงมีมาตรการ การปรับเวลาการทำงานในสำนักงานเขตฯใหม่ พ่นยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมทั้งห้ามให้คนภายนอกเข้าออกโดยเด็ดขาด ส่วนคนที่มาทำงานใช้มาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดก่อนเข้าทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้ามไปยังทูลบาร์