พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งสำนักงานเขตฯ  เพื่อเป็นการป้องกันและลดการติดต่อแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด – 19

วันที่ 2 สิงหาคม 2564  นายวิสูตร เจริญวงษ์  ผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  สั่งน้ำยาฆ่าเชื้อพ่นในสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วทั้งสำนักงาน  เพื่อเป็นการป้องกันและลดการติดต่อแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ทำงานอย่างสูงสุด  เน้นย้ำให้ระมัดระวังตนแองอย่างเข้มงวด ให้คดกรองก่อนเข้าสถานที่ทำงานทุกครั้ง สบายใจกันทุกคนรอดพ้นจากสถานการณ์เสี่ยงการติดเชื้อ และขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่อนุเคราะห์อุปกรณ์เครื่องพ่นยา ให้ยืมใช้ในการพ่นฆ่าเชื้อในครั้งนี้ด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์