ประชุมชี้แจงข้อราชการต่างๆและการติดตามการประเมิน ITA online

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการ ประกอบด้วยนางสาวฤชากร อำไพศรี นางดวงเดือน แก้วปุม นายอาวุธ ทองบุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ ที่สำคัญๆ ประกอบด้วยสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรายงานการติดเชื้อของครูและนักเรียน พร้อมให้เข้มงวดตามมาตรการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งการติดตามการประเมิน ITA online ของสำนักงานเขตฯจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ เพื่อนำขึ้นหน้าเว็บไชต์ และการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในปี2564 ณ ห้องประชุมสมาณฉันท์

ข้ามไปยังทูลบาร์