รมช.ศธ ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่พักคอย ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร

รมช.สธ.ลงพื้นที่ตรวจสถานที่พักคอย เพื่อเตรียมรองรับสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว(Community Lsolation)

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดร. กนกวรรณ วิลาวัณย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่พักคอย เพื่อเตรียมรองรับสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว(Community Lsolation) โดยมีนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต1 ให้การต้อนรับ ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์