กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ข้ามไปยังทูลบาร์