หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ข้ามไปยังทูลบาร์