โปรแกรม SMSS

เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี

 1. โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
 2. โรงเรียนบ้านหนองชะอม
 3. โรงเรียนบ้านแหลมหิน
 4. โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
 5. โรงเรียนบ้านดงบัง
 6. โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
 7. โรงเรียนวัดลำดวน
 8. โรงเรียนวัดหาดสะแก
 9. โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร
 10. โรงเรียนวัดเนินไม้หอม
 11. โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา
 12. โรงเรียนบ้านเนินหอม
 13. โรงเรียนวัดเนินสูง
 14. โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
 15. โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก
 16. โรงเรียนวัดประชาวาส
 17. โรงเรียนวัดหัวกรด
 18. โรงเรียนวัดสง่างาม (สุทธิเกียรติวิทยา)
 19. โรงเรียนบ้านพระ
 20. โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
 21. โรงเรียนบ้านแหลมไผ่
 22. โรงเรียนบ้านหนองเต่า
 23. โรงเรียนวัดบางคาง
 24. โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา
 25. โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
 26. โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

เขตคุณภาพประจันตคาม

 1. โรงเรียนวัดไชยมงคล
 2. โรงเรียนบ้านด่าน
 3. โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส
 4. โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
 5. โรงเรียนวัดทุ่งสบก
 6. โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง
 7. โรงเรียนวัดตะเคียนทอง
 8. โรงเรียนวัดศรีมงคล
 9. โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์)
 10. โรงเรียนวัดบ้านโนน
 11. โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
 12. โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ
 13. โรงเรียนวัดบุฝ้าย
 14. โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน
 15. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
 16. โรงเรียนวัดขิงกระชาย
 17. โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
 18. โรงเรียนวัดศรีประจันตคาม
 19. โรงเรียนวัดบ้านโง้ง
 20. โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1
 21. โรงเรียนบ้านเขานันทา
 22. โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ
 23. โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์
 24. โรงเรียนบ้านประเถท (โพธิพิทยาราม)
 25. โรงเรียนวัดหนองแก้ว
 26. โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
 27. โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
 28. โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์

เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ

 1. โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
 2. โรงเรียนบ้านประพาส
 3. โรงเรียนบ้านวังทะลุ
 4. โรงเรียนบ้านวังขอน
 5. โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม
 6. โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง
 7. โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
 8. โรงเรียนวัดบุยายใบ
 9. โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร
 10. โรงเรียนบ้านท่าตูม
 11. โรงเรียนวัดบุพพาราม
 12. โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี
 13. โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
 14. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
 15. โรงเรียนบ้านหนองหอย
 16. โรงเรียนบ้านหว้าเอน
 17. โรงเรียนวัดสัมพันธ์
 18. โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
 19. โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
 20. โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
 21. โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ
 22. โรงเรียนบ้านมาบเหียง
 23. โรงเรียนวัดหนองโพรง
 24. โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว
 25. โรงเรียนวัดนพคุณทอง
 26. โรงเรียนวัดหนองหูช้าง
 27. โรงเรียนหัวซาวิทยา
 28. โรงเรียนชุมชนวัดเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)
 29. โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
 30. โรงเรียนวัดเนินผาสุก
 31. โรงเรียนวัดลิรัญดอน
ข้ามไปยังทูลบาร์