ช่องทางร้องเรียน

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนการทุจริต กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จะเก็บเป็นความลับไว้เป็นอย่างดี

ข้ามไปยังทูลบาร์